Vücudumuzun fonksiyonlarını temel alan ve tedavi eden yöntemler bütünüdür. İnsan vücudundaki sistemlerin ( kas iskelet, dolaşım, solunum, nöral ) birbirleriyle olan ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. Örneğin boyun ağrınız olduğunda bu ağrının ana kaynağını bulabilmek için organlardaki, nörolojik sistemdeki veya dolaşım sistemindeki hareketi değerlendiren ve iyileştirmeyi amaçlayan bütüncül bir bilimdir.

Osteopat vücuttaki her türlü dokuda tonus artışlarını ve fonksiyon bozukluklarını tespit ederek hastanın iyileşmesini sağlar. Yani sadece semptomatik değil sebebe yönelik tedavi eder.

Osteopat, hastalıkları oluşturan nedenleri ortadan kaldırır. Dr. Andrew Taylor Still 19.yy’da bu tedavi sistemini tanımlamıştır. Klasik tıbbın olanaklarının yetersizliğini görmüş yeni bir bütünlük amacı güden bir tedavi sistemini tanımlamıştır. İnsan vücudunun bütün yapılarının normale dönmesi- sirkülasyon ve metabolizmanın tekrardan düzenlenmesi, bu sayede vücudun kendi otoregülasyon sistemini aktif hale getirerek vücudun iyileşmesini sağlamak temeli üzerine kuruludur.

Temel olarak 3 bölüm altında incelenir;

  • Visseral Osteopati

İç organlar ve etrafındaki anatomik yapılardaki bütünlüğü değerlendirip, eğer hareket kısıtlılığı veya fonksiyonal bozukluk tespit edilirse müdahale edilir.

Organlar kendi aralarında bağ dokusu ile bağlıdırlar ve çoğu periton tarafından çevrelenmektedir. Bu sistem içerisinde hem çevre organlara karşı hem de kendilerine ait bir ritimsel hareketleri mevcuttur.Yıllardır süren boyun ağrınızın, bel ağrınızın sebebi organlardaki bu hareket bozukluklarının sinir sisteminde bir hassasiyet yaratmasından kaynaklanabilir. Osteopat bu durumu değerlendirip, gerektiğinde müdahaleyi yapmaktadır.

  • Paryetal Osteopati

Osteopatinin bu bölümünde ise hedef kaslar,eklemler, tendonlar veya fasyalardır. Kas iskelet sistemi insan vücudunun destek ve hareketinden sorumlu bölümüdür. Kemikler, Omurga ve eklemler ve bant aparatları bu sistemin parçalarıdırlar. Kas sistemi ise kaslar, tendonlar ve fasyaları içermektedir. Fasyalar tüm sistemleri sararak aralarında kesintisiz bir bağ kurarlar. Tüm bu sistem sinir sistemi ile birlikte çalışır. Aşırı ve yanlış, yetersiz yükleme bu yapılar arasındaki denge ve fonksiyonları bozabilir. Paryetal sistem içerisinde tüm bu yapılar tedavi edilebilmektedirler.Osteopat bu sistemleri ve yapılarının işleyişi hakkında yeterli bilgisi sayesinde semptom (çoğu zaman problemin görüldüğü yer ile sebep aynı yer değildir) ve ana etkeni değişik osteopatik yöntemlerle bulabilme becerisine sahiptir.Tedavide Kas-Enerji Teknikleri, Spesifik Manipülasyon ve Mobilizasyonlar, Fasya teknikleri kullanılmaktadır. Paryetal Osteopati sayesinde eklemlerde ki hareket kısıtlılıkları, kaslarda ki tonus artışları, doku yapışıklıkları mobilize edilerek ağrısız ve vital fonksiyonları iyi çalışan bir doku rejenerasyonu sağlanmış olur.

  • Kraniyal Osteopati

Kafatası kemikleri, içindeki zar ve sıvı yapıların değerlendirildiği osteopatinin diğer bir bölümüdür. Cranial Osteopati teorisinde solunum ve kalp ritmi dışında vücudumuza özgü farklı ritimlerinde olduğunun kabul edilmesidir. Liquor ve sıvıların ritmi. Bu ince rezonans ritimler, sıvılar üzerinden çevre dokulara iletilmektedirler. Osteopatlar bu ritimleri palpe ederek teşhise destek olarak değerlendirir. Bu ritimdeki değişiklikler hormonel sistem, İmmun sistem, Solunum ve Sinir sistemi ise yakından ilişkilidir. Baş ağrısı, migren, kuyruk sokumu ağrısı, omurga problemleri gibi birçok rahatsızlıla sebep olabilmektedir. Tedavide değişik dokulara hafif bası ve gerilim uyarısı verilerek, doğal iyileşme uyarılmaktadır.