Menisküsler dizlerimizde bulunan 2 küçük yastık şeklinde yapılardır. Diz eklemini oluşturan iki kemiğin eklem yüzlerinin birbirine uyumunu destekler ve kayganlığını arttırır. Kırkırdak yüzeylerine olan basınç güçlerinin AZALTILMASI ve yük absorbsiyonu SAĞLAR.

 

Kan dolaşım durumuna göre kabaca 3’e ayrılan menisküslerin; en kanlanan bölgesi kırmızı-kırmızı, orta derece kanlanan kırmız-beyaz ve hiç kanlanamayan ise beyaz-beyaz bölgedir. Beyaz-beyaz bölge kan dolaşımı olmasa bile  difüzyon yoluyla beslenir. Vücutta kanlanmanın olduğu her yer beslenir ve beslenen her doku da İYİLEŞİR.

Uzun süredir diz ağrısı çekiyorsunuz ve danıştığınız kişi MR’ınıza bakıp MENİSKÜS YIRTIĞINIZ olduğunu söylediyse;

KORKACAK BİR DURUM YOK, MENİSKÜS doğru yüklenme prensipleri ve kişiye özel rehabilitasyon ile  İYİLEŞEBİLİR.

Bir çok kişide ağrısı OLMAMASINA rağmen ön çapraz bağ, menisküs, kıkırdak vb. yapılarda bu şekilde değişiklikler VARDIR ve gayet doğaldır.

BU KONUYLA ALAKALI AKADEMİK, GÜNCEL VE KALİTELERİ ÇALIŞMALARI İNCELEYECEK OLURSAK;

Jeffrey N. Katz ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, 45 yaş üstü 351 kişiyi çalışmaya dahil edip, ameliyat ve fizyoterapi grubu olmak üzere 2 gruba ayırıp, 6 ay takip etmişler.

AMELİYAT VE FİZYOTERAPİ GRUBUNDA KİŞİLERİN FONKSİYONEL KAPASİTELERİNE ETKİSİ AÇISINDAN ANLAMLI BİR FARK BULUNAMAMIŞTIR.

Bir diğer çalışmada ise Menisküs lezyonundan dolayı ameliyat edilen ve edilmeyen kişilerin diz ağrıları açısından karşılaştırıldığı 7 ÇALIŞMANIN derlemesi yapılmış ve ;

Bu ameliyatın ağrı üzerinde olumlu etkisi OLMADIĞI ve diz ağrısı şikayetinde ilk tercihin cerrahi yollar OLMAMASI gerektiği önerilmiştir.

NE ÇIKARIM YAPMALIYIZ ?

Özellikle 40-45 yaş sonrasında görülen DEJENERATİF (YAŞLANMA) MENİSKÜS LEZYONLARINDA  ameliyatın ağrı ve fonksiyon üzerine, fizyoterapi veya bekle-gör yaklaşımına göre üstünlüğü yoktur.

Diz ağrısı veya herhangi bir ağrı, sadece bir yapıdan (menisküs,fıtık,kas yırtığı vb.)  kaynaklı değildir. Bu yüzden çözüm bu yapıların tamiri, ameliyatı, alınmasından ziyade kişiye ve ağrıyı özelleştirip, sosyolojik, biyolojik veya pskolojik durumlar değerlendirilmelidir.

Eğer sportif bir aktivite, müsabaka veya travmatik bir menisküs yaralanması,yırtığı olduysa cerrahi seçeneği daha detaylı değerlendirilmektedir.